Normativa per a la presentació de les comunicacions

En la cloenda de les XIX Jornades Culturals celebrades el passat mes d’octubre de 2014 a Vilanova d’Alcolea, es féu pública la intenció que l’edició de l’any 2015 tinguera lloc a la Serratella.

D’aquesta manera, el desenvolupament de les XX Jornades, amb un format semblant als esdeveniments anteriors, tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 d’octubre de 2015.

Tot seguit, us fem constar algunes consideracions importants per a l’edició d’enguany, per la qual cosa fem aquesta convocatòria. La finalitat de les comunicacions radica en la voluntat de garantir la màxima participació, al temps que una elevada qualitat científica, per això, l’organització estableix un calendari que puga permetre recolzar als comunicants, si es considera oportú, en la seua tasca. Queda així manifest el compromís de facilitar l’assessorament necessari per tal que aquesta empresa es resolga el més satisfactòriament possible.

És pel motiu esmentat, per gaudir de cert temps per a la revisió des treballs d’investigació, que les dates per a lliurar els resums, així com de les comunicacions definitives, s’estableixen rigorosament els dies següents:

-Lliurament del resum obligatori de la comunicació, previ a l’entrega de la mateixa, aproximadament de 15 línies, i amb la inclusió de les dades personals, on expliquen la temàtica desenvolupada a mode de síntesi: abans del 31 de juliol de 2011 (durant els quinze dies següents obtindrà contestació per part de la coordinació de les comunicacions).

-Lliurament de la comunicació (versió definitiva): abans del 30 de setembre de 2015. En el termini dues setmanes se li comunicarà a l’autoria dels treballs si cal modificar o completar algun aspecte del treball d’investigació, o qualsevol altra consideració que es farà constar.

Per finalitzar, recordem que les persones que desitgen presentar alguna comunicació trobaran seguidament les normes adequades de presentació i format exigits en convocatòries anteriors. Ens mostraríem d’allò més satisfets comptant amb la teua participació.

Per qualsevol consulta, podeu demanar per José Luis Sales al 696 129 478 o al correu jlsarrate@yahoo.es, on també podeu enviar els resums dels vostres treballs.

NORMES PER A LES COMUNICACIONS

1.-Les comunicacions han de ser l’exposició de treballs d’investigació rigorosa que aporten dades originals sobre els aspectes naturals o socials de la comarca de la Plana de l’Arc. Sense excloure aquelles comunicacions d’àmbit local, es valoraran especialment aquells treballs que vessen sobre estudis del conjunt de la comarca i/o temàtiques que es projecten envers aquest espai territorial.

2.-Les comunicacions hauran de ser redactades en la nostra llengua. L’extensió per escrit no podrà ser superior a 20 fulls DIN-A4 per una sola cara i a doble espai, incloent-hi figures, taules, notes i bibliografia. Es facilitarà la traducció dels originals redactats en altres llengües. Hauran de presentar-se en disquet o enviar-se per correu electrònic dins el programa Word o similar.

3.-Les comunicacions han de ser inèdites i no podran estar en curs de publicació.

4.-Les comunicacions estaran precedides d’un títol breu però suggeridor del seu contingut, seguides de les dades de l’autor (nom, adreça, telèfon, e-mail i, si s’escau, centre d’estudis a què pertany).

5.-El caràcter emprat en l’escriptura haurà de ser la lletra rodona (preferiblement Times New Roman) número 12. Es recorda als autors que s’utilitzarà la lletra cursiva per als noms científics, neologismes, barbarismes,… o per als títols de llibres i revistes. Les citacions textuals han de ser en lletra rodona, i s’han de consignar entre cometes i, si tenen més de tres línies, hauran de ser entrades pel marge esquerre de la caixa de text.

6.-L’autoria podrà incloure notes complementàries al text general, que hauran d’anar relacionades per una numeració entre parèntesi i correlativa per ordre d’aparició, mecanografiades per aquest ordre al final del text general.

8.-La llista bibliogràfica es col•locarà al final de cada comunicació, serà ordenada alfabèticament per autories i any de publicació. Així mateix, haurà de ser donada d’acord amb el model següent:

A) Llibre: MATEU BELLÉS, Joan (1982): El norte del País Valenciano. Geomorfologia litoral y prelitoral. Universitat de València. València.

B) Article dins d’una revista: ESTEVE GÀLVEZ, Francesc (1986): “L’amollonament de la Via Romana al Pla de l’Arc” en Estudis Castellonencs, núm. 3. Castelló. pp. 243-274.

En el text, les citacions bibliogràfiques es faran amb el sistema Autor (data)

10.-El temps de lectura de les comunicacions serà determinat per l’organització i no passarà mai dels 15 minuts
.
11.-Les comunicacions seran publicades en el termini màxim d’un any. Si l’autoria volguera publicar les comunicacions quan encara no hagen estat editades, haurà de comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de l’organització.

12.-La comissió organitzadora, al seu criteri, es reserva el dret d’acceptar o no els treballs que reben. El fet d’enviar una comunicació implica estar d’acord amb les decisions de la comissió organitzadora i amb aquestes normes.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s